تبلیغات
هنر هشتم - ییدایش روابط عمومی نوین درجهان

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

جستجوآمار وبلاگAdmin Logo


ییدایش روابط عمومی نوین درجهان
نویسنده :. فرهاد صفت -- چهارشنبه 8 آذر 1391-12:03 ق.ظ


اصطلاح روابـط عمومی به مفهوم كنونی نخستین بـار در سال1897 در سالنامه یـك مؤسسه راه آهن آمریكا مطرح شد و فعالیت آن بـه شكل كنونی اززمانی آغاز شد كه مؤسسه های اقتصادی ودولتها افكارعمومی رادرسرنوشـت خود مؤثردانسته ودریافتند كه فقط ازطریق روابط عمومی است كه می توان اذهان عمومی را مجذوب كرده و به فعالیت خود رونق بخشند. در سال 1964 میلادی فاینانشنال تایمز از(روابـط عمومی) به عنوان صنعتی بـزرگ نام بـرد .


هم اكنون روابط عمومی بویژه دررشتـه هایی مانندعلوم اجتماعی و مدیریـت مقام والایی كسب نموده وبـه عنوان یكی از شعب تخصصی علوم اجتماعی در دانشگاهها تدریس می شود. هرچند روابط عمومی پیشینه ای به اندازه كل تاریخ دارد اما ابزارهایی كه در این جهت مورد استفاده قرارگرفته شاهد تغییر وتحولاتی عمیق بوده است .بخصوص بعد از جنگ جهانی اول تـوجه خاصی به روابط عمومی علمی شد ودر سالهای بـعد از جنگ دوم جهانی به این اهمیت افزوده شد .

با نگاهی اجمالی بـه تاریخ روابط عمومی می توان گفت :

آغازروابـط عمومی بـه شكل سیستماتیك در سالهای 1900 به بعد شكل گرفت . مرحله اول از 1900 تا 1914 میلادی بود ودراین سالها از یـك سو فساد ماموران مقامات دولتـی آمریكا موجب شد كه جامعه درصدد رسوایی آنها بر آید و از سوی دیـگر سازمانها ومؤسسات تلاش می كردند با انتشار مطـالبی در روزنامه ها اعمال واقدامات خود را در نـظرمردم بـا آب و تاب بیشتـری منعكس نمایند .

مرحله دوم به سالهای 1918-1914 میلادی بر می گردد ، دراین سالها دولت آمریكا درگیر مسائل جنگ جهانی اول بـود وسعی می كرد تا مقاصدجنـگی وخواستهای خودراتوسط روابـط عمومی مرتبط با مردم قراردهد .

مرحـله سوم دوره تـكامل روابـط عمومی در آمریكا بـه شـمارمی رود و بـه سالـهای 1929 – 1918 برمی گردد . در ایـن سالها مؤسسات صنعتی بـرای معرفی خود بـه انتشار مطالب وسیـع ، گسـترده و دامنه داری دست زدندزیرا برای آنها در جنگ اول به اثبات رسیده بود كه ارائه مطالب درباره موضوعی خاص درصورتی كه از روی واقع بینی و بصیرت باشد افكار عمومی را تغییر داده و درجهت مثبت یا منفی سوق می دهد .

( لیوی لی )خبرنگار اقتصاد مطبوعات آمریكا نخستین كسی بـود كه دفتر روابط عمومـی را به شیوه نوین امروزی درشهر نیویورك درسال 1906 تاسیس كرد وازهمین روبـه پـدر روابط عمومی درسراسرجهان معروف است واصول تكنیكی راكه امروزه كارشناسان روابط عمومی بـه كار می بـرند ابداع نمود واعتماد داشت تبلیغ و انتشار مطالب درباره شخص یـا سازمانی در صورتی كـه با عمل صحیح تایید و پشتیبانی نشود بی فایده خواهد بود .

انجمن جهانی روابط عمومی

درسال 1955 به منظور برقراری ارتباط بین دست اندركاران وعلاقمندان روابـط عمومی درسطح جهان و بـاهدف توسعه و پیشرفت ایـن رشته و ایجاد نهادهای بین المللی وتخصصی برای هماهنگی تـلاش ها وتبادل تجارب بین همه كارگزاران روابط عمومی درسطح جهانی واز میـان برداشتن مشكلات و موانع آن وتلاش برای افزایش اهمیت ، ضرورت وجایگاه روابط عمومی در تحقق اهداف مدیران وسازمان ها،انجمن تخصصی به نام ( انجمن جهانی روابط عمومی ) بوجود آمد.

این سازمان جهانی تاكنون بـه عنوان فراگیرترین واثرگذارتریـن سازمان حرفه ای وتخصصی روابط عمـومی درسطح جـهان شناخته می شود و بـا فعالیت ها و اقدامات گوناگون درتوسـعه وتكامل ایـن رشته بسیار مؤثر بوده است .

تلاش های این سـازمان جهانی در طول 46 سال عمر خود باعث شده است فعالیت های روابط عمومی از سوی مدیـران به عنوان اقدامات مدیریتـی حساس ، پراهمیت و ضروری شناخته شده و عملـكردها درسطح كارشناسانه ترین ، مطلوب تر و نوآورانه تری انـجام گیرد.وافق های تازه تری پیش روی آن به نسبت سایر عرصه های مدیریت گشوده شود.

كنگره جهانی روابط عمومی

كنـگره جهانی روابط عمومی هرسه سال یـك بار در یكی از كشورهای جهان از سوی انجـمن جهانـی روابط عمومی، انجمن های قاره ای، ملی و مؤسسات روابط عمومی با شركت صدها كارشناس ، استاد و پژوهشگر روابط عمومی تشكیل می شود.

در این كنگره روندها وچشم اندازهای آینده روابط عمومی ومسائل و مشكلات جهانی، قاره ای و ملی آن مورد تـوجه و تجزیه و تحلیل قرار مـی گیرد و سمت و سو وافق های حركت روابط عمومی توصیه و ترسیم می شود.

در حقیقت اقدامات این كنـگره و مسابقه دوسالانه جهانی روابط عمومی مكمل یكدیگر می باشند و ازتلاشهای توسعه بخشی روابط عمومی است‌كه ازسوی انجمن جهانی روابط عمومی دركنار سایر فعالیت های این انجمن صورت می‌گیرد .

تاكنون پانزده كنگره جهانی روابط عمومی در پنج قاره جهان برگزار شده است.

گفتنی است که تاریخچه روابط عمومی در ایران به نیم قرن میرسد.